Westander lobbade för 6,6 miljoner

”Westander lobbade för 6,6 miljoner (…)
Under 2012 slog byrån nytt rekord i intäkter med 28,6 miljoner kronor. Byrån växte framför allt tack vare de befintliga uppdragsgivarna.
– Redan framgångsrika samarbeten expanderade, som Previa, Hjärt-Lungfonden och Svensk Vindenergi. Det var tydligt under 2012. Men våra tio största uppdragsgivare står för mindre än 50 procent av intäkterna, så det finns en potential i att växa ytterligare, säger Westanders vd Patrik Westander, som också räknar med att växa via nya kunder ’framgent’. Även byråns rekryteringsvåg ligger bakom tillväxten.
– Vi växer och upplevs som en attraktiv arbetsgivare inte minst hos högpresterande småbarnsföräldrar. Över 700 personer sökte jobb hos oss förra året, och vi lyckas rekrytera högt kvalificerade personer.”

Dagen Opinion den 11 januari 2013