Westander ökade med 25 procent

”Westander ökade med 25 procent
Pr-byrån Westander nådde under 2014 en byråintäkt på 35,3 miljoner kronor. Enligt byrån är det den största intäkten någonsin. Det är en ökning med 7 miljoner kronor eller 25 procent jämfört med året innan. Nästan 85 procent av ökningen, eller 5,9 miljoner kronor, stod företagskunderna för.
– Det är en rekordstor intäktsökning och den kommer just efter att vi flyttat till nya och dubbelt så stora lokaler. Det är vi glada för. Vi konkurrerar inte med lågt pris utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger Westanders vd Patrik Westander.”

Dagens Opinion den 13 januari 2015