Westander ökar med 33 procent

”Westander ökar med 33 procent
Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan ökade byråintäkten med 33 procent under första halvåret 2006, jämfört med motsvarande period förra året.
Vinstmarginalen uppgick till 29 procent.”

Ölandsbladet den 20 juli 2006