Westander PR sitter på två stolar...

”’Westander PR sitter på två stolar’ (…)
Westander är en av få pr-byråer som öppet redovisar sina uppdragsgivare. Denna öppenhetens policy har nu lett till att byrån får kritik från branschorganisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som har monopol på att ta hand om hushållens plast- och metallförpackningar samt pappersavfall. (…)
– Eftersom vi redovisar alla uppdragsgivare på vår webbplats så är det enklare att undvika intressekonflikter. Om vi stöter på en eventuell intressekonflikt så tar vi upp det med våra uppdragsgivare, säger pr-byråns vd, Patrik Westander.”

Resumé den 10 april 2008