Westander Publicitet & Påverkan...

”Westander Publicitet & Påverkan har för Naturvårdsverket analyserat medias roll i klimatförändringen. Den mest överraskande upptäckten var att klimatrapporteringen var mer omfattande första halvåret 2001 än andra halvåret 2006. (…)
– Om vi inte hade haft 11 september och Irakkriget är det möjligt att mediedrevet om klimatet hade startat hösten 2001, säger Henrik Westander som står bakom rapporten.”

M-plus den 18 april 2007