Westander Publicitet & Påverkan har anställt två projektledare

”Westander Publicitet & Påverkan har anställt två projektledare.
Etikanalytikern Janna Sundewall har rekryterats från Intellecta Communication. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som miljökonsult i egen verksamhet, som informatör och som marknadsföringsansvarig för Ecojob, ett miljöprojekt inom Stockholms stad.
Jonas Morian kommer från Stiftelsen Sverige i Europa och har tidigare bland annat arbetat på socialdemokratiska partistyrelsen, socialistgruppen i Europaparlamentet, i regeringskansliet och som informationsansvarig på Svenska journalistförbundet.”

Resumé den 13 november 2003