Westander Publicitet & Påverkan sticker ut...

”Westander Publicitet & Påverkan sticker ut som en byrå med blandad politisk profil och öppenhet som ledstjärna i en i övrigt ganska blå och hemlighetsfull bransch. Alla pågående lobbyuppdrag redovisas öppet på webbplatsen. Kunderna är framför allt de som vill stärka sin image som ’de ansvarstagande’.
– Jag tycker att det är självklart att man som pr-byrå ska kunna stå för de sakfrågor som man är med om att driva, säger Patrik Westander.”

Råd & Rön nr 10, den 1 december 2006