Westander ska ta Edward Snowden till Sverige

”Westander ska ta Edward Snowden till Sverige (…)
Stiftelsen Right Livelihood, som varje år delar ut ’det alternativa Nobelpriset’, har givit Westander i uppdrag att genom opinionsbildning och politisk påverkan se till att det blir möjligt för årets pristagare Edward Snowden att komma till Sverige för att själv hämta priset.
– För oss är det ett jätteviktigt uppdrag. Edward Snowden har gjort världen en stor tjänst genom sitt avslöjande av massövervakning. Han har tagit stora personliga risker för att förbättra samhället som vi lever i och det är viktigt att Sverige står upp för honom, säger Westanderkonsulten Frida Blom, som tidigare varit ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen.”

Dagens Opinion den 21 januari 2015