Westander stärker...

”Westander stärker från Socialdemokraterna
Westander utökar sin skara med public affairs-konsulter med Sandro Wennberg, som har långvarigt socialdemokratiskt förflutet. Han har tidigare arbetet som kommunikationschef på Palmecentret och som politiskt sakkunnig på finansdepartementet och i Europaparlamentet. Nu senast har han arbetat som omvärldsanalytiker på Socialdemokraternas partistyrelse.”

Veckans Brief den 11 februari 2010