Westander startar lobbyenhet

”Westander startar lobbyenhet
Pr-byrån Westander startar enheten Westander Politik och Opinion, som är specialiserad på politisk påverkan och opinionsbildning. Gruppen består av sju konsulter. Chef för gruppen är Mikael Persson, enhetschef och tidigare politiskt sakkunnig hos Liberalerna. Ytterligare två konsulter ska värvas.”

Dagens Opinion den 25 oktober 2016