Westanderkonsulterna…

”Westanderkonsulterna Hanna Berheim och Nina Halling blir delägare i pr-byrån. Därmed ökar delägarskaran till tio personer.”

Veckans Brief den 15 januari 2015