Westanders drömkund…

”– Westanders drömkund är ett företag som har en tydlig vilja att stå för något utöver vinstmaximering. Företagets vd tror på syftesdriven marknadsföring och vill gärna stärka varumärket genom att ta ställning i samhällsfrågor. Marknads- och kommunikationscheferna har ett nära samarbete och ställer höga kvalitetskrav på företagets kommunikation.”

Patrik Westander i Resume.se den 10 november 2016