Westanders vinst minskar

”Westanders vinst minskar
Pr-byrån Westanders rörelseresultat 2015 landade på 5,1 miljoner kronor, en minskning med 2,8 miljoner jämfört med 2014. Byråintäkten per anställd minskade till 1,2 miljoner kronor. (…)
Företaget höjde lönerna med fem procent från den 1 januari 2015. Medelantalet anställda ökade med 21 procent till 29 anställda under 2015. Westander är i dag 32 anställda och inledde nyligen vårens rekryteringskampanj, med sista ansökningsdatum i dag den 21 januari.”

Resume.se den 21 januari 2016