Apoteket samarbetar med Westander

Apoteket har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan. Samarbetet gäller publicitet som stöder Apotekets mål – att skapa största möjliga nytta av läkemedelsanvändning till lägsta möjliga kostnad.

– Vi ska bli bättre på att lyfta fram allt ifrån Apotekets aktiva satsningar på neutral läkemedelsinformation till det kontinuerliga arbetet med att bromsa kostnadsökningarna för läkemedel. Westanders arbetsmetod och syn på pr passar oss väl, säger Thony Björk, informationsdirektör på Apoteket.

Pr-samarbetet med Westander är en följd av Apotekets nyligen inledda samarbete med reklambyrån TBWA.

– Westanders affärsidé är att vara en sparringpartner och hjälpa uppdragsgivarna att själva skapa publicitet. Vår arbetsmetod fungerar särskilt bra gentemot en så professionell kund som Apoteket, säger Mattias Goldmann, projektledare på Westander Publicitet & Påverkan.

Apoteket har ensamrätt i Sverige att sälja läkemedel till allmänheten och ska tillgodose dess behov av läkemedel i hela landet. Företaget driver 900 apotek och har cirka 12 000 anställda.

Westander är en liten men snabbt växande pr-byrå. Under 2002 ökade byråintäkten med 63 procent till drygt 5 miljoner kronor. Bland Westanders uppdragsgivare finns företag, myndigheter och intresseorganisationer.