Åtta av tio svenskar litar på andra

Förtroendet människor emellan är rekordhögt under coronakrisen. Åtta av tio svenskar, 82 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Trots det tidvis höga tonläget i coronadebatten har krisen inte alls urholkat förtroendet människor emellan. Det är tvärtom rekordmånga svenskar som tycker att man i allmänhet kan lita på folk, säger pr-konsulten Patrik Westander.

Den mellanmänskliga tilliten är hög bland både män och kvinnor, i alla åldrar, i alla delar av Sverige och i nästan alla politiska läger. Det främsta undantaget är Sverigedemokraternas väljare, där bara två tredjedelar, 65 procent, tycker att man kan lita på andra.

Sifo har nu fyra år i rad mätt tilliten mellan människor. Varje år har omkring åtta av tio svenskar svarat att de tycker att man i allmänhet kan lita på folk.

2017: 79 procent
2018: 78 procent
2019: 81 procent
2020: 82 procent

– Den höga tilliten mellan människor är anmärkningsvärt stabil över tid. Många debattörer har länge varnat för fallande tillit på grund av faktorer som ökad invandring, försämrad välfärd och politisk polarisering, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 23 september – 4 oktober 2020 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 82 procent, fördelade på ”absolut” (10 procent) och ”i allmänhet” (72 procent). ”Nej” svarade 17 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (15 procent) och ”absolut inte” (2 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 1 procent.

Westanders vision är ett samhälle präglat av tillit mellan människor. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. Ju fler som engagerar sig i debatten, desto bättre är det för demokratin, samhällsutvecklingen och tilliten mellan människor.

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.

Pressmeddelanden 2020

Visa fler