Etikanalytiker blir pr-konsult

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan rekryterar en ny medarbetare med högaktuell kompetensprofil. Det är etikanalytikern Janna Sundewall som nu blir pr-konsult efter tre år som skribent och analytiker på Intellecta Communication.

– Jag vill hjälpa företag och organisationer att kommunicera etik- och miljöfrågor mycket mer aktivt än de gör idag. Företagen ska inte nöja sig med att producera informationsmaterial, utan de måste också vara med och påverka debatten, säger Janna Sundewall.

Janna Sundewall har de senaste åren arbetat som skribent och analytiker inom etik- och miljöområdet på Intellecta Communication. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som miljökonsult i egen verksamhet, som informatör och som marknadsföringsansvarig för Ecojob, ett miljöprojekt inom Stockholms stad.

– Efter en rekryteringsprocess där vi fick in totalt 280 ansökningar är vi glada att ha vaskat fram Janna Sundewall. Det är en stor förmån för oss som pr-byrå att kunna attrahera personer som brinner för etik- och miljöfrågor, säger vd Patrik Westander.

Janna Sundewall börjar på Westander den 15 december. Byrån har för närvarande sex konsulter och drygt 20 aktiva kundrelationer. Westander har som mål att fortsätta att växa lönsamt genom rekrytering. Byråintäkten ökade med 54 procent under årets första nio månader, jämfört med motsvarande period 2002.