Gröna arbetsgivare väljer Westander

Arbetsgivar- och branschorganisationen Gröna arbetsgivare har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet syftar till att opinionsbilda för bättre kompetensförsörjning inom skogsbruk och djursjukvård.

– Ett hållbart och aktivt skogsbruk är viktigt för hela Sverige. Skogsbranschen bidrar till att vi når klimatmålen och skapar tusentals arbetstillfällen på landsbygden, säger Emma Terander, public affairs-ansvarig på Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivare företräder 4 000 företag med 30 000 medarbetare över hela Sverige. De gröna näringarna innefattar lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. Gröna arbetsgivare arbetar bland annat för bättre och tydligare villkor för medlemsföretagen att bedriva sin verksamhet.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Elisabeth Grunditz, Johannes Krunegård och Ida Alterå.

– Företagen som Gröna arbetsgivare företräder ser till att det finns matvaror i affärerna, avancerad sjukvård för våra husdjur och att Sveriges skogar mår bra. Jag hoppas att Westander kan bidra till att fler förstår hur viktig kompetensförsörjningen är för de gröna näringarnas framtid, säger Elisabeth Grunditz, kundansvarig konsult på Westander.

De senaste tio åren har Westander vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå. Företaget vill vara pr-branschens bästa arbetsplats, inte minst för högpresterande småbarnsföräldrar.