Humtank väljer Westander

Den humanistiska tankesmedjan Humtank har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Humtank, som består av forskare från tolv lärosäten, vill att den humanistiska forskningen ska ge ett starkare avtryck i samhällsutvecklingen.

– Genom samarbetet med Westander vill vi att den gedigna kunskap som finns om oss människor ska nå fler och utnyttjas fullt ut för att göra samhället bättre, säger Jonas Harvard, verksamhetsledare för Humtank.

Under de tre kommande åren ska Humtank arbeta för att synliggöra viktiga forskningsresultat inom humaniora, förbättra förutsättningarna för humanistisk forskning och på olika sätt visa på de humanistiska ämnenas nödvändighet för samhällsutvecklingen.

– I dag får det humanistiska perspektivet ofta stå tillbaka för mer ekonomiska och tekniska förklaringsmodeller och lösningar. Vi ser fram emot att samarbeta med Humtank för att tydliggöra humanioras viktiga bidrag till samhället, säger Mikael Persson, kundansvarig pr-konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Mikael Persson och Thomas Ekelund. Byrån har nu 31 anställda och hade under 2014 en byråintäkt på 35 miljoner kronor. Westanders långsiktiga expansionsmål är att bli en av Sveriges största pr-byråer.

Westander har under fyra av de senaste sex åren blivit utsedd till Årets Stora Pr-byrå i analysföretaget Regis kundundersökning.