Klimat- och energifrågor störst i årets Almedalsprogram

Antalet arrangemang är fler än någonsin under årets Almedalsvecka. Klimat- och energifrågor dominerar programmet, följt av seminarier om vård- och omsorgsfrågor. Det visar en genomgång som pr-byrån Westander gjort.

I år firar Almedalsveckan 40 år och programmet omfattar fler arrangemang än någonsin tidigare. Totalt finns 662 seminarier, paneldebatter och andra former av arrangemang med i det officiella kalendariet. Bakom arrangemangen står 475 olika aktörer, vilket också det är fler än något tidigare år.

En genomgång som pr-byrån Westander gjort visar att klimat- och energifrågor tillsammans med övriga miljöfrågor är det ämne som tar störst plats i årets program, med 85 anmälda arrangemang. På andra plats finns vård- och omsorgsfrågor, som är temat för 64 seminarier och andra aktiviteter.

– Stora och viktiga beslut ska fattas inom klimat- och energipolitiken, därför är många organisationer och företag intresserade av att påverka. Andra aktörer vill profilera sig som ansvarstagande i klimatfrågan gentemot kunder eller medlemmar, säger Jessica Henryson, pr-konsult och klimatexpert på Westander.

Många programpunkter är samarrangemang av aktörer inom vitt skilda områden. Ett exempel är ett seminarium ordnat av Liberala Kvinnor, Reklamförbundet, Dataspelsbranschen och Women’s Business Research Institute.

– Almedalsveckan är en utmärkt arena för att knyta oväntade allianser, vilket är ett bra sätt att få uppmärksamhet för sin fråga. Förutom att ämnet blir belyst från flera håll ger det ofta genomslag i media, säger Jenny Fransson, pr-konsult och ansvarig för Westanders Almedalssatsning.

För den som vill diskutera hur man skapar publicitet eller påverkar politiska beslut håller Westander för tredje året i rad pr-akuten öppen under Almedalsveckan. Här ges kostnadsfria råd under en halvtimme med någon av Westanders konsulter.

Genomgången av programmet har sammanställts av Westander och omfattar samtliga arrangemang i det officiella Almedalskalendariet som fanns inlagda den 30 juni 2008.

Programpunkter under Almedalsveckan 2008 efter ämnesområde

Ämnesområde

Antal programpunkter

Klimat och energi
85

Vård och omsorg
64

Ekonomi och näringsliv
57

Internationellt, Europafrågor
samt försvar och säkerhet

41

Övergripande partipolitik
40

Lobbying, pr och medier
38

Arbetsmarknad
32

Utvecklings- och biståndspolitik
32

Trafik och transport
31

Jämställdhet och genusfrågor
27

Bostad
21

Skola
19

Religion
18

Alkohol och droger
17

Forskning och högskola
16

Mat
15

Kultur
14

Ansvarsfullt företagande och rättvis handel
12

Övrigt

96

Totalt
662

Vissa arrangemang återfinns i mer än ett ämnesområde.