Kollektivtrafiken på Gotland får mest publicitet

Kollektivtrafiken Region Gotland är det länstrafikbolag som får mest publicitet i relation till antalet resor i länet. Storstockholms Lokaltrafik, SL, får minst antal pressklipp per resa. Det visar en ny undersökning av länstrafikbolagens publicitet gjord av pr-byrån Westander.

– Det finns ett nationellt mål om att fördubbla det kollektiva resandet till 2020. Om detta mål ska nås är det viktigt att skapa publicitet för att öka kännedomen om den lokala trafiken. Nyhetsinslag och tidningsartiklar har hög trovärdighet och kan långsiktigt påverka människors resvanor, säger Frida Blom, pr-konsult på Westander.

Pr-byrån Westander har undersökt hur stor publicitet landets länstrafikbolag fick under första halvåret 2012. Antalet gånger som länstrafikbolagen har förekommit i medier har jämförts med antalet resor gjorda med kollektivtrafiken i länet. I toppen på listan ligger Kollektivtrafiken Region Gotland med 178 pressklipp per miljon resor följt av Kalmar Länstrafik med 123 pressklipp och Blekingetrafiken med 45 pressklipp. Längst ned på listan ligger Storstockholms Lokaltrafik, SL, med 7 pressklipp per miljon resor.

– Det är tydligt att de små länstrafikbolagen får fler pressklipp än de stora jättarna i relation till sin storlek. Alla länstrafikbolag har mycket att tjäna på ett strukturerat kommunikationsarbete. Att arbeta långsiktigt och planerat kan göra stor skillnad för genomslaget, säger Frida Blom.

Om man mäter antalet pressklipp utan att ställa det i relation till kollektivtrafikens omfattning är det inte helt oväntat länstrafikbolagen i de största länen som får mest publicitet. Storstockholms Lokaltrafik, SL, hamnar på första plats med 4 963 pressklipp. Skånetrafiken kommer på andra plats med 3 000 klipp och Västtrafik på tredje plats med 2 536 klipp. Längst ned på listan kommer Länstrafiken i Jämtlands län med 89 pressklipp.

Det så kallade ”Fördubblingsprojektet” är branschens mål att fördubbla kollektivtrafiken i Sverige till år 2020. En fördubbling av kollektivtrafiken skulle minska persontrafikens koldioxidutsläpp med drygt 20 procent och ge en samhällsekonomisk vinst på drygt fyra miljarder kronor.

Så gjordes undersökningen

Westander har med hjälp av bevakningsverktyget Retriever undersökt hur många artiklar och inslag i tryckt press, tv, radio och webbmedia mellan den 1 januari och den 30 juni 2012 som nämner respektive länstrafikbolag eller vedertagna förkortningar för dessa. Informationen om antalet resor i varje län kommer från Trafikanalys och avser antalet resor gjorda i varje län under år 2011.