Kommunals informationschef blir pr-konsult

Pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan rekryterar Kommunals tidigare press- och informationschef Fredrik Runsiö. Westander förstärker därmed sin kompetens inom idéburen opinionsbildning.

– Som köpare av konsulttjänster har jag alltid föredragit byråer som inte räds att dela med sig av sin kompetens på ett öppet sätt. Därför känns det helt rätt att jobba på Westander när jag nu själv söker mig till konsultbranschen, säger Fredrik Runsiö.

Fredrik Runsiö har gedigen kunskap inom hela informationsområdet. Han är utbildad journalist och arbetade som prisad grävande reporter. Därefter drev han egen webbyrå och har de senaste fyra åren varit press- och informationschef på Kommunal.

– Kommunal har varit skickliga i sin opinionsbildning under Fredrik Runsiös ledning. Många kommer ihåg de röda ”Vi tar fajten”-jackorna under strejken förra året. Med Fredriks kunskaper förstärks våra möjligheter att stötta idéburna organisationer, säger vd Patrik Westander.

Westander har för närvarande tio anställda och drygt 25 aktiva kundrelationer. Byrån har som mål att fortsätta växa lönsamt genom rekrytering. Byråintäkten ökade med 51 procent under de första elva månaderna 2004, jämfört med motsvarande period föregående år. Westander är en av Sveriges snabbast växande pr-byråer.