Konsumenter väljer samhällsengagemang

Varannan svensk konsument, 48 procent, tycker det är ganska eller mycket viktigt att välja varumärken som visar samhällsengagemang, till exempel genom att ta ställning i en aktuell samhällsfråga. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Företagen vinner på att ta ställning i samhällsfrågor. Alla de företag som vill nå kvinnliga och yngre målgrupper gör extra klokt i att visa sitt samhällsengagemang, säger Frida Blom, varumärkeskonsult på Westander.

Fler kvinnor än män, 55 procent respektive 42 procent, tycker det är viktigt att de varumärken de som konsumenter väljer visar samhällsengagemang. När det gäller ålder så är företagens samhällsengagemang viktigast för de yngsta och äldsta konsumenterna.

– Affärsnyttan med att ta ställning i samhällsfrågor är stor. Ett företag som deltar i debatten bygger varumärket, stärker företagskulturen, fördjupar kundrelationer, skapar nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare, säger Frida Blom.

Sifoundersökningen genomfördes den 7–18 februari 2019 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade den här frågan: ”Hur viktigt är det för dig som konsument att de varumärken du väljer visar samhällsengagemang, till exempel genom att ta ställning i en aktuell samhällsfråga?”

Svaren fördelades enligt följande:

Mycket viktigt: 7 procent
Ganska viktigt: 41 procent
Inte särskilt viktigt: 38 procent
Inte alls viktigt: 11 procent
Tveksam, vet ej: 3 procent

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.