Länstrafiken Mälardalen väljer Westander

Länstrafiken Mälardalen har inlett ett samarbete med pr byrån Westander. Syftet är att skapa publicitet som bidrar till att fler väljer att resa kollektivt.

Länstrafiken Mälardalen ansvarar för kollektivtrafiken i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län. Det långsiktiga målet för Länstrafiken är att fördubbla det kollektiva resandet till 2020.

– Vi vill skapa publicitet som bidrar till att fler ställer bilen och tar bussen. Westander har kompetens på klimatområdet och en inriktning på hjälp till självhjälp som passar oss väl, säger Jan Brandberg, marknadschef på Länstrafiken Mälardalen.

I arbetsgruppen på Westander ingår Mikael Persson, som kundansvarig, och Johanna Look. Bland Westanders övriga uppdragsgivare på transportområdet märks Flygbussarna, FMK och Sirius Humanum.

– Kollektivtrafiken förenklar många människors vardag och bidrar till minskad klimatbelastning. Det ska bli roligt att hjälpa Länstrafiken med att öka det kollektiva resandet, säger Mikael Persson, kundansvarig på Westander.