Lokal påverkan i utökad lobbykurs

Westanders lobbykurs utökas i november från tre till fyra halvdagar. Ett helt nytt inslag är hur företag och organisationer kan påverka beslutsfattare i kommuner och landsting. Allt fler aktörer ser ett behov av att påverka politiken på lokal nivå.

Deltagarna i Westanders lobbykurs får utifrån ett givet uppdrag steg för steg utveckla en strategi och lära sig hur de kan genomföra lobbyarbetet i praktiken. Hittills har kursen haft nationellt fokus, men från och med november i år kommer också den kommunala beslutsnivån att få ett större utrymme.

– Lokalpolitiker är viktiga för den som vill påverka samhällsutvecklingen. Men det finns stora utmaningar med lokal påverkan, inte minst att det ofta handlar om många olika beslutsfattare som ska kontaktas, säger Mikael Persson, ansvarig för Westanders lobbykurs.

Det finns cirka 44 000 förtroendevalda i kommuner och landsting. 97 procent är fritidspolitiker som utför sitt politiska arbete vid sidan av ett ordinarie jobb. Kommuner och landsting står för 70 procent av den offentliga konsumtionen i Sverige.

– För att påverka lokalpolitiker är det helt avgörande att vara påläst när det gäller de lokala förhållandena. Alla kommuner är olika, både när det gäller organisation och beslutskultur, säger Johannes Krunegård, pr-konsult på Westander och tidigare kommunalråd i Nyköpings kommun.

Westanders lobbykurs har genomförts 15 gånger sedan 2006 och har hittills haft cirka 150 deltagare från främst företag, organisationer och myndigheter. Även journalister och konkurrenter är välkomna att delta.