Nio av tio riksdagsledamöter positiva till lobbying

Fler än nio av tio riksdagsledamöter, 96 procent, är ganska eller mycket positiva till att bli kontaktade av lobbyister. Det framgår av en ny undersökning genomförd av pr-byrån Westander med svar från 176 riksdagsledamöter.

– Lobbying är en viktig del av demokratin. Om många gör sina röster hörda blir debatten mer allsidig samtidigt som politikerna får bättre beslutsunderlag, säger Mikael Persson, affärsområdeschef för Westander Politik och Analys.

Flera av riksdagsledamöterna har lämnat kommentarer:

– För mig är det viktigt att träffa många olika aktörer, allt från företag till intresseorganisationer och privatpersoner. Sedan är det upp till mig att värdera och väga inspelen, samt tänka på de som inte har någon röst. Att ta del av många olika åsikter och tankar gör att jag kan fatta bättre beslut i riksdagen, säger riksdagsledamoten Rickard Nordin (C).

– Det viktigaste är att de är öppna och tydliga med vilka intressen de företräder. Problemet blir när påverkansarbete sker i det dolda. Jag hade önskat att vi i Sverige hade tydligare regelverk för redovisning av lobbyism, säger riksdagsledamoten Alexandra Völker (S).

Undersökningen genomfördes under perioden 22 maj–18 juni som en elektronisk enkät bland riksdagskandidater på valbar plats. 176 av den nya riksdagens ledamöter, motsvarande 50 procent av ledamöterna, besvarade den här frågan: ”Är du i huvudsak positiv eller negativ till att företag och organisationer kontaktar dig som politiker med förslag och synpunkter som syftar till att påverka politiska beslut?”

”Positiv” svarade 96 procent, fördelade på ”mycket” (16 procent) och ”ganska” (80 procent). ”Negativ” svarade 3 procent, fördelade på ”ganska” (2 procent) och ”mycket” (1 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 2 procent.