Ny Sifomätning: Varannan ser läraryrket som attraktivt

Varannan svensk, 49 procent, skulle rekommendera läraryrket som ett attraktivt yrkesval. I åldersgruppen 15–29 år är det en majoritet, 55 procent, som skulle rekommendera yrket. Det visar en ny Sifomätning som pr-byrån Westander låtit göra.

– Trots omfattande negativ publicitet om skolan och läraryrket ser en majoritet av dem som är på väg in i arbetslivet lärarjobbet som ett attraktivt yrkesval. För att fler ska ta steget och bli lärare krävs nu ett långsiktigt arbete för att lyfta fram fler positiva skolexempel i media, säger Mikael Persson, pr-konsult på Westander.

Det är vanligare att vilja rekommendera läraryrket bland dem som bor på landet än bland dem som bor i stan. I mindre tätorter och på landbygden svarar 54 procent att de skulle rekommendera läraryrket, medan motsvarande siffra för storstäderna är 45 procent och i Stockholmsområdet är andelen så låg som 39 procent.

– Stockholmarnas njugga inställning till läraryrket kan vara ett resultat av att medierna i regionen främst skildrar ”riksnyheter”, med en strid ström av dåliga nyheter om utvecklingen i den svenska skolan. I andra delar av landet finns mer utrymme i medierna för positiva lokala exempel från skolans värld, säger Mikael Persson.

Sifoundersökningen genomfördes den 28–29 april 2014. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Tänk dig att en ung och engagerad person i din omgivning frågade dig till råds om olika yrkesval. Skulle du rekommendera läraryrket som ett attraktivt yrkesval?”

”Ja” svarade 49 procent, fördelade på ”i mycket hög grad” (12 procent) och ”i ganska hög grad” (37 procent). ”Nej” svarade 45 procent, fördelade på ”i ganska liten grad” (30 procent) och ”i mycket liten grad” (15 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 6 procent.