Ny Sifoundersökning: Företagsledare, gör din röst hörd!

Två av tre svenskar, 68 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– De allra flesta av landets företag håller en alldeles för låg profil i samhällsdebatten. Företagens deltagande i debatten är för viktigt för att överlåtas åt branschorganisationerna, säger Westanders vd Patrik Westander.

I en debattartikel i Dagens Media argumenterar i dag Patrik Westander för att företagen ska delta mer i samhällsdebatten: ”Ett företag som deltar i samhällsdebatten bidrar inte bara med sin expertis till att sprida kunskap, påverka attityder och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Företag består av människor, som när de deltar i samhällsdebatten inte kan undgå att bli engagerade. Engagerade människor tänker långsiktigt och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.”

– Det är dessutom lönsamt för ett företag att delta i samhällsdebatten. Företaget bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir mer attraktivt som arbetsgivare, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 4–7 november 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”En del företag deltar i samhällsdebatten, exempelvis genom att skriva debattartiklar om sin syn på aktuella samhällsfrågor. Tycker du att svenska företag ska delta mer eller mindre i samhällsdebatten?” 68 procent svarade ”mer”, 16 procent svarade ”mindre” och 17 procent svarade ”tveksam, vet ej”.