Ny Sifoundersökning: Minskat förtroendeövertag för Reinfeldt

56 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 26 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 18 procent är tveksamma eller vet inte. Reinfeldts övertag har på tre månader minskat från 40 till 30 procentenheter. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Reinfeldts minskade förtroendeövertag kan högst sannolikt förklaras av mediernas omfattande rapportering av det moderata valfusket i Stockholm. Även om partiledningen hanterat valfuskhärvan bra så har bilden av Moderaterna och partiledaren ändå påverkats negativt, säger Patrik Westander, vd på Westander.
 
Valfusket inom Moderaterna avslöjades den 12 februari och Sifos mätning genomfördes den 15-18 februari. När samma fråga ställdes i november 2009 hade Reinfeldt störst förtroende hos 61 procent av väljarna och Sahlin hos 21 procent, medan 18 procent var tveksamma eller inte visste. Såväl det minskade förtroendet för Reinfeldt som det ökade förtroendet för Sahlin är statistiskt säkerställda.

– I den här typen av förtroendefråga är det sannolikt så att gapet mellan den sittande statsministern och oppositionsledaren minskar ju närmare valdagen vi kommer. Oppositionsledaren blir helt enkelt mer aktuell som möjlig statsminister, säger Patrik Westander.

Var fjärde rödgrön väljare, 25 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. 1 procent av de borgerliga väljarna känner störst förtroende för Sahlin.

Sifoundersökningen genomfördes den 15-18 februari. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.