Ny Sifoundersökning: Orubbat förtroendeövertag för Reinfeldt

Sex av tio svenskar, 61 procent, känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister. 21 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin, medan 18 procent är tveksamma eller inte vet. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i september 2009 hade Reinfeldt störst förtroende hos 60 procent av väljarna och Sahlin hos 20 procent, medan 19 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag var bara 2 procentenheter i februari 2008.

– Förtroendet för Fredrik Reinfeldt är orubbat på en mycket hög nivå. Det kan ses som ett gott betyg åt regeringens hantering av EU-ordförandeskapet och en konsekvens av statsministerns stora mediala genomslag under hösten, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Tre av tio rödgröna väljare, 31 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister. Bland de borgerliga väljarna känner noll procent störst förtroende för Sahlin.

– Väljarnas förtroende för Fredrik Reinfeldt har hittills varit mycket starkt under den ekonomiska krisen. Situationen kan lätt bli en annan i ett läge med stigande arbetslöshet under nästa år, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 9-12 november. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.