Ny Sifoundersökning: Rekordstort förtroendeövertag för Reinfeldt

63 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 18 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 18 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Reinfeldt har ett mycket stort personligt förtroende bland väljarna och klarade sommarens mediestorm kring Littorinaffären utan en skråma. Det ökade förtroendegapet kan sannolikt förklaras av vårens och sommarens signaler om en förbättrad ekonomisk utveckling i Sverige. Reinfeldt upplevs som en lugn och trygg statsminister i tider av internationell ekonomisk oro, säger Patrik Westander, vd på Westander.
 
När samma fråga ställdes i maj hade Reinfeldt störst förtroende hos 62 procent av väljarna och Sahlin hos 22 procent, medan 16 procent var tveksamma eller inte visste. Reinfeldts övertag har på tre månader ökat från 40 till 45 procentenheter och har inte varit högre sedan Sifo började genomföra den kvartalsvisa undersökningen i augusti 2007. Reinfeldts övertag var som lägst 2 procentenheter i februari 2008.
 
– Reinfeldts rekordstora förtroendeövertag överraskar med tanke på att bara en månad återstår till valet och Sahlin därmed blivit mer aktuell som möjlig statsminister. När Sifo ställde motsvarande förtroendefråga om Persson och Reinfeldt inför valet 2006 vann dåvarande utmanaren Reinfeldt vid fyra av sex tillfällen, säger Patrik Westander.
 
Reinfeldt har ett övertag i alla åldersgrupper oberoende av kön samt oberoende av sysselsättning, fackförbundsmedlemskap, bostadsort och utbildningsnivå. Nära var fjärde S-väljare, 24 procent, och en majoritet av LO-medlemmarna, 51 procent, känner störst förtroende för Reinfeldt.
 
Sifoundersökningen genomfördes den 16-19 augusti. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?”