Ny Sifoundersökning: Sahlin nu nästan i kapp Reinfeldt

40 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 38 procent känner störst förtroende för Mona Sahlin. 22 procent är tveksamma eller vet inte. Reinfeldts övertag har på tre månader minskat från 11 till 2 procentenheter, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När motsvarande förtroendefråga ställdes i november hade Reinfeldt störst förtroende hos 46 procent av väljarna och Sahlin hos 35 procent, medan 20 procent var tveksamma eller inte visste.

– Det stora övertag som Reinfeldt fortfarande hade i Sifos undersökning i november har nu i princip raderats ut. Redan tidigare hade Reinfeldt framför allt stöd hos manliga väljare, medan Sahlin i den nya mätningen har ett klart överläge bland kvinnliga väljare, säger Patrik Westander, vd på Westander.

42 procent av kvinnorna har störst förtroende för Sahlin mot 32 för Reinfeldt. Bland männen har Reinfeldt ett övertag med 47 procent mot 34 för Sahlin.

– Socialdemokraternas stökiga byte av ekonomisk-politisk talesman verkar inte ha skadat förtroendet för Sahlin som statsminister. Kanske är det tvärtom så att väljarna anser att hon visade handlingskraft som lagledare, säger Patrik Westander.

Undersökningsperioden inföll under veckan efter det att den socialdemokratiska riksdagsgruppen beslutat utse Thomas Östros till ekonomisk-politisk talesperson. När motsvarande förtroendefråga ställdes i augusti och november 2007 var Reinfeldts övertag över Sahlin 13 respektive 11 procentenheter.

Sifoundersökningen genomfördes den 31 januari – 6 februari. 1.000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet.