Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan

Mer än var tredje svensk, 36 procent, känner störst förtroende för Miljöpartiet i klimatfrågan. Nio procent känner störst förtroende för Moderaterna, medan hela 38 procent inte kan ange något parti. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i juni 2009 kände 44 procent av väljarna störst förtroende för Miljöpartiet, 10 procent för Moderaterna medan 29 procent var tveksamma eller inte visste.

– Miljöpartiet har fortfarande i särklass störst förtroende i klimatfrågan. Att tveksamheten ökar bland väljarna kan bero på att partiets framgångsrika EU-valrörelse inte längre är färsk i minnet, säger Jessica Henryson, klimatexpert på Westander Klimat och Energi.

Också bland borgerliga väljare är förtroendet störst, 27 procent, för Miljöpartiet i klimatfrågan. När alliansregeringen i juli presenterade sitt väljarsamråd Samtal med Sverige utsågs ”miljö, klimat och energi” till den näst viktigaste framtidsfrågan, efter ”jobben och arbetslösheten”.

– Nästan fyra av tio väljare kan inte ange vilket parti de har störst förtroende för i klimatfrågan. Alliansregeringen har nu ett gyllene tillfälle att fortsätta sin klimatprofilering under det svenska ordförandeskapet i EU, säger Jessica Henryson.

Sifoundersökningen genomfördes den 21-24 september 2009. 1.000 personer fick frågan: ”Vilket parti känner du störst förtroende för när det gäller klimatfrågan?” Så här fördelades svaren (resultatet från juni 2009 inom parentes).

Miljöpartiet: 36 procent (44)
Moderaterna: 9 procent (10)
Socialdemokraterna: 7 procent (5)
Centerpartiet: 6 procent (7)
Folkpartiet: 2 procent (3)
Vänsterpartiet: 2 procent (1)
Kristdemokraterna: 1 procent (1)
Tveksam/vet ej: 38 procent (29)

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.