Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Moderaterna i jobbfrågan

Mer än var tredje svensk, 35 procent, känner störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 25 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan 29 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i april kände 32 procent av väljarna störst förtroende för Moderaterna och 27 procent för Socialdemokraterna. 31 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste. Moderaternas övertag med fem procentenheter har under de tre senaste månaderna fördubblats till ett övertag med tio procentenheter.

– Moderaterna har trots den höga arbetslösheten lyckats bäst med att vinna väljarnas förtroende i jobbfrågan. Under våren och sommaren har det kommit flera signaler om en oväntat stark utveckling på arbetsmarknaden, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Sifomätningen är genomförd under samma vecka som SCB presenterade sin arbetskraftsundersökning gällande juni, som visar en fortsatt ökning av antalet sysselsatta.

– Valrörelsens slutspurt kommer att bli en kraftmätning om sysselsättningen. Den sida som lyckas vinna väljarnas förtroende när det gäller jobben och arbetslösheten vinner sannolikt också valet, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 2-5 augusti 2010. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultaten från april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Moderaterna: 35 procent (32, 23, 28, 24)
Socialdemokraterna: 25 procent (27, 32, 35, 25)
Folkpartiet: 3 procent (2, 4, 2, 5)
Vänsterpartiet: 3 procent (2, 3, 4, 2)
Centerpartiet: 2 procent (2, 1, 2, 3)
Miljöpartiet: 2 procent (2, 1, 1, 2)
Kristdemokraterna: 1 procent (0, 1, 0, 1)
Tveksam/vet ej: 29 procent (31, 34, 28, 37)