Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Moderaterna i jobbfrågan

29 procent av svenskarna känner störst förtroende för Moderaterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 27 procent känner störst förtroende för Socialdemokraterna, medan 33 procent inte kan ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i juli 2012 kände 32 procent av väljarna störst förtroende för Socialdemokraterna och 26 procent för Moderaterna. 34 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste. Socialdemokraternas övertag med sex procentenheter har under de tre senaste månaderna förbytts i ett övertag för Moderaterna med två procentenheter.

– Det växande förtroendet för Moderaternas jobbpolitik kan kopplas till regeringens expansiva budget. Alliansens många budgetutspel dominerade det inrikespolitiska nyhetsflödet under nästan en månads tid, säger Patrik Westander, vd på Westander.

Sifomätningen är genomförd under veckan efter presentationen av Socialdemokraternas budgetmotion. Dessförinnan hade alliansen under flera veckor genomfört ett stort antal budgetutspel inför presentationen av regeringens budgetproposition.

– Mycket talar för att valrörelsen 2014 kommer att bli en kraftmätning om sysselsättningen. Det parti som har störst förtroende i jobbfrågan har goda chanser att få bilda regering, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 8-11 oktober 2012. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultaten från juli 2012, mars 2012, december 2011, oktober 2010, augusti 2010, april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Moderaterna: 29 procent (26, 28, 37, 38, 35, 32, 23, 28, 24)
Socialdemokraterna: 27 procent (32, 30, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 25)
Vänsterpartiet: 4 procent (3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2)
Folkpartiet: 2 procent (2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5)
Miljöpartiet: 2 procent (1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2)
Centerpartiet: 1 procent (1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3)
Kristdemokraterna: 1 procent (1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1)
Sverigedemokraterna: 1 procent (1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
Tveksam/vet ej: 33 procent (34, 30, 27, 24, 29, 31, 34, 28, 37)