Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Reinfeldt som statsminister

52 procent av svenskarna känner störst förtroende för Fredrik Reinfeldt som statsminister, medan 29 procent känner störst förtroende för Stefan Löfven. 19 procent är tveksamma eller vet inte. Det framgår av en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i mars hade Reinfeldt störst förtroende hos 52 procent av väljarna och Löfven hos 28 procent, medan 20 procent var tveksamma eller inte visste. Förtroendet för Fredrik Reinfeldt som statsminister har nu varit stabilt över 50 procent fyra kvartal i rad.

– Fredrik Reinfeldt har ett mycket stort personligt förtroende bland väljarna, långt större än vad allianspartierna har. Han har goda möjligheter att bli en röstmagnet för alliansen i valrörelsen, säger Westanders vd Patrik Westander.

22 procent av de rödgröna väljarna känner störst förtroende för Reinfeldt som statsminister, medan 1 procent av alliansväljarna känner störst förtroende för Löfven.

– Den höga förtroendesiffran antyder att Reinfeldt kan förbättra allianspartiernas opinionssiffror när partiledarna hårdexponeras under valrörelsen. De minskade ideologiska skillnaderna mellan blocken ökar betydelsen av väljarnas förtroende för statsministerkandidaterna, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 17–19 juni, efter riksdagens avslutande partiledardebatt men före politikerveckan i Almedalen. 1 000 personer fick frågan: ”Vem känner du störst förtroende för som statsminister, Fredrik Reinfeldt eller Stefan Löfven?” Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet. Så här fördelades svaren (resultaten från mars 2013, november 2012 och augusti 2012 inom parentes):

Fredrik Reinfeldt: 52 procent (52, 53, 51)
Stefan Löfven: 29 procent (28, 28, 30)
Tveksam/vet ej: 19 procent (20, 19, 19)