Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Socialdemokraterna i jobbfrågan

Mer än var tredje svensk, 35 procent, känner störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. 28 procent känner störst förtroende för Moderaterna och lika många kan inte ange något parti. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

När samma fråga ställdes i juli 2009 kände 25 procent av väljarna störst förtroende för Socialdemokraterna och 24 procent för Moderaterna. Hela 37 procent svarade då att de var tveksamma eller inte visste.

– Andelen osäkra väljare har minskat och Socialdemokraterna har nu ett klart större förtroende i jobbfrågan än Moderaterna. När arbetslösheten växer är det allt fler som känner någon som blivit av med jobbet och kanske oroas för egen del, säger Patrik Westander, vd på Westander.

På onsdag inleds jobbkongressen, Socialdemokraternas partikongress, på Stockholmsmässan i Älvsjö. I alliansregeringens nyligen presenterade väljarsamråd Samtal med Sverige utsågs just ”jobben och arbetslösheten” till den enskilt viktigaste framtidsfrågan för Sverige.

– Med en kanske tvåsiffrig arbetslöshet under ett valår blir jobbpolitiken den klart dominerande frågan. Den sida som lyckas vinna väljarnas förtroende när det gäller jobben vinner sannolikt också valet, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 19-22 oktober 2009. 1 000 personer fick frågan ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?” Så här fördelades svaren (resultatet från juli 2009 inom parentes):

Socialdemokraterna: 35 procent (25)
Moderaterna: 28 procent (24)
Vänsterpartiet: 4 procent (2)
Folkpartiet: 2 procent (5)
Centerpartiet: 2 procent (3)
Miljöpartiet: 1 procent (2)
Kristdemokraterna: 0 procent (1)
Tveksam/vet ej: 28 procent (37)

Westander presenterar motsvarande undersökning en gång i kvartalet inför valet 2010.