Ny Sifoundersökning: Störst förtroende för Socialdemokraternas jobbpolitik

Svenskarna har störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobbpolitiken. Gapet till Moderaterna har ökat sedan i maj och är nu 5 procentenheter. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

– Med ett år kvar till valet har Socialdemokraterna kopplat greppet om väljarnas förtroende för jobbpolitiken. Stefan Löfven har lyckats ta tillbaka initiativet i frågan, säger Patrik Westander, vd på Westander.

29 procent av svenskarna uppger att de har störst förtroende för Socialdemokraterna när det gäller jobben och arbetslösheten. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan den förra mätningen i maj, men Socialdemokraterna hamnar ändå i topp i förtroendeligan. Andelen väljare som har störst förtroende för Moderaterna i jobbfrågan har under samma period minskat från 29 till 24 procent.

– Allt talar för att sysselsättningen blir den viktigaste valfrågan 2014. Det parti som har störst trovärdighet för sin jobbpolitik ligger bra till för att få bilda regering, säger Patrik Westander.

Sedan majmätningen har andelen svenskar som inte vet eller är tveksamma till vilket parti de har störst förtroende för i jobbfrågan ökat från 30 till 36 procent.

Sifoundersökningen genomfördes den 19–22 augusti 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”Vilket politiskt parti känner du störst förtroende för när det gäller jobben och arbetslösheten?”. Så här fördelades svaren (resultaten från maj 2013, januari 2013, oktober 2012, juli 2012, mars 2012, december 2011, oktober 2010, augusti 2010, april 2010, januari 2010, oktober 2009 och juli 2009 inom parentes):

Socialdemokraterna: 29 procent (31, 30, 27, 32, 30, 23, 24, 25, 27, 32, 35, 25)
Moderaterna: 24 procent (29, 30, 29, 26, 28, 37, 38, 35, 32, 23, 28, 24)
Vänsterpartiet: 4 procent (3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 2)
Folkpartiet: 2 procent (2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 5)
Miljöpartiet: 2 procent (2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 2)
Centerpartiet: 1 procent (1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3)
Sverigedemokraterna: 1 procent (0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)
Kristdemokraterna: 0 procent (0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1)
Annat parti: 1 procent
Tveksam/vet ej: 36 procent (30, 31, 33, 34, 30, 27, 24, 29, 31, 34, 28, 37)