Ny Sifoundersökning: Tre av fyra vill tvinga lobbyfirmorna till öppenhet

Tre av fyra svenskar tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Också i riksdagen finns det en opinion för att reglera lobbyismen.

78 procent av svenskarna anser att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Bara 10 procent är emot förslaget medan 11 procent inte har någon åsikt i frågan.

– Väljaropinionen ger ett massivt stöd till de ledamöter som anser att riksdagen bör tvinga pr- och lobbyfirmor att öppet redovisa sina uppdrag, säger Patrik Westander, vd på Westander.

En annan aktuell undersökning visar att det också i riksdagen finns en opinion för att reglera lobbyismen: ”Nästan hälften av svarspersonerna anser att det krävs en lagstiftning som tvingar lobbyisterna att öppet redovisa sina uppdrag, medan fyra av tio motsätter sig ett sådant förslag”, skriver statsvetaren Tommy Möller i en rapport som presenterades på pr-branschföreningen Precis seminarium under årets Almedalsvecka. Rapporten bygger på en TNS Gallup-undersökning om lobbying bland 102 riksdagsledamöter. Undersökningen visar också att en majoritet av riksdagsledamöterna ibland eller ofta blir kontaktade av pr-konsulter.

– Vi som är professionella lobbyister bör öppet redovisa våra lobbyinguppdrag och bidra till ökad tydlighet om vilka aktörer som finansierar politisk påverkan, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 15-17 juni. 1 000 personer fick frågan ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, dvs konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Tycker du att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?”

”Ja” svarade 78 procent, fördelade på ”mycket bra förslag” (40 procent) och ”ganska bra förslag” (38 procent), ”Nej” svarade tio procent, fördelade på ”ganska dåligt förslag” (åtta procent) och ”mycket dåligt förslag” (2 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade elva procent.

Tommy Möllers rapport med TNS Gallup-undersökningen finns på http://www.precis.se