Nytorpsskolan samarbetar med pr-byrån Westander

Nytorpsskolan i Stockholm har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Satsningen är ett led i arbetet för att stärka bilden av skolan och attrahera fler elever.

– Vi har höga ambitioner och vill förmedla en positiv bild av Nytorpsskolan, därför tar vi hjälp av en pr-byrå. Westander kan hjälpa oss med det genom att fungera som ett bollplank, säger Samuel Huhta, rektor på Nytorpsskolan.

I arbetsgruppen på Westander ingår Birger Östberg, kundansvarig projektledare, och Maria Hazard. Samarbetet handlar bland annat om att kommunicera kring skolans framsteg via media för att attrahera fler elever.

– Det känns väldigt kul att jobba med en nytänkande kommunal grundskola som Nytorpsskolan. Även en förhållandevis liten aktör med små resurser har mycket att vinna på att arbeta professionellt med media som kanal, säger Birger Östberg, kundansvarig på Westander.

Nytorpsskolan ligger i Johanneshov och har cirka 400 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan har haft en positiv utveckling de senaste åren efter att tidigare ha brottats med problem i form av nedskärningar och vikande elevunderlag. Eleverna har höjt sina betyg med 24 procent under de senaste fyra åren och Nytorpsskolan utsågs tidigare i år till ”raketskola” av Stockholms stad.