Piper väljer Westander i kampanj mot Shells fossilgas

Greve Carl Piper har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser opinionsbildning och lobbying för att stoppa Shells utvinning av fossilgas i Skåne. Samarbetet syftar även till att få till stånd en ändring av minerallagen så att markägare, kommuner och länsstyrelser kan säga nej till prospektering och utvinning.

– Klimatförändringarna bör mötas med investeringar i förnybar energi och satsningar på energieffektivisering, inte med ökad utvinning av fossila bränslen. Jag vill lyfta det engagemang som vuxit fram mot Shells utvinning av fossilgas i Skåne till den nationella nivån och det tror jag att Westander kan hjälpa mig att göra, säger Carl Piper.

I arbetsgruppen på Westander Klimat och Energi ingår Jean-Daniel Maurin, kundansvarig pr-konsult, Henrik Westander, grundare av pr-byrån Westander samt Ylva Rylander, pr-konsult.

– Det finns en mycket stark opinion mot gasutvinningen på Österlen, där provborrningar inletts. Vi hoppas kunna bidra till att kanalisera denna opinion till beslutsfattare i riksdag och regering, säger Jean-Daniel Maurin, kundansvarig på Westander.

Greve Carl Piper är ordförande i nätverket Heaven or sHell, som arbetar för att stoppa Shells utvinning av fossilgas i Skåne. Piper har ett långt och väldokumenterat miljöengagemang. Bland annat har han tilldelats priset Utmärkt Miljöledarskap 2007 av föreningen Näringslivets Miljöchefer.