Previa väljer Westander

Previa har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet avser publicitet för att stärka Previas varumärke som landets ledande företag inom företagshälsovård.

– Vi vill synas och höras i en rad frågor som handlar om hälsa, arbetsmiljö och ledarskap. Westanders erfarenheter från publicitet och opinionsbildning inom folkhälsoområdet kommer att bli en viktig tillgång när vi nu satsar alltmer på pr, säger Katrin Malm, marknads- och informationschef på Previa.

I arbetsgruppen från Westander ingår Birger Östberg, Sofia Sigfridsson och Janna Sundewall. Samarbetet handlar bland annat om att hjälpa Previa kommunicera om sambanden mellan företagshälsovård, effektivitet och konkurrenskraft.

– Företagshälsovården har en viktig roll och behövs som en tydligare röst i samhällsdebatten om arbetslivets utveckling. I samband med lågkonjunkturen riskerar kortsiktiga åtgärder att försämra personalhälsan på många företag, vilket på sikt går ut över effektivitet och konkurrenskraft, säger Birger Östberg, kundansvarig på Westander.

Previa är Sveriges ledande företag inom företagshälsovård och har
1 000 anställda på 70 orter i hela landet. Previa anlitas av 6 000 arbetsgivare med totalt 750 000 anställda. 2007 omsatte Previa 865 miljoner kronor.

Pr-byrån Westander har för närvarande 21 anställda och cirka 60 aktiva kundrelationer. Westander har tre år i rad blivit utsedd till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri.