Rekordlågt förtroende mellan människor

Förtroendet människor emellan är rekordlågt, enligt en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander. Tre av fyra svenskar, 75 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk, en statistiskt säkerställd nedgång med 7 procentenheter sedan förra året.

– Många debattörer har länge varnat för fallande social tillit på grund av faktorer som ökat utanförskap och politisk polarisering. Tilliten mellan människor är Sveriges guld och en nyckel till ett välfungerande samhälle, säger Westanders vd Patrik Westander.

Den mellanmänskliga tilliten är fortsatt hög i de flesta politiska läger. Sverigedemokraternas väljare är det främsta undantaget, med en statistiskt säkerställd nedgång med 15 procentenheter på ett år. Bara varannan SD-väljare, 49 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på andra.

Sifos fråga: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”

 20172018201920202021
M+KD+L+C8383888584
S+V+MP8585869084
SD6259646449
Totalt7978818275

– Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar, men SD-väljarna drar ner Sveriges unikt höga sociala tillit. Sverigedemokraterna fungerar som ett drivhus för misstro, säger Patrik Westander.

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är Sverige ett land präglat av tillit mellan människor. Vi svenskar har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.

Sifo genomförde undersökningen den 17–26 september 2021, för femte året i rad, som en webbaserad undersökning. 1 001 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 75 procent, fördelade på ”absolut” (4 procent) och ”i allmänhet” (70 procent). ”Nej” svarade 24 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (20 procent) och ”absolut inte” (4 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 2 procent.

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.