Sensus och Ibn Rushd samarbetar med Westander

Studieförbunden Sensus och Ibn Rushd har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Målet är att ett hundratal nyutbildade unga muslimska fredsagenter i hela Sverige ska minska konfliktrisker och fördomar genom att aktivt delta i samhällsdebatten.

– Vi kommer att hjälpa de muslimska fredsagenterna i deras arbete med att motverka såväl islamofobi bland ickemuslimer som västfobi bland muslimer. Det finns ett stort behov av röster som kan föra muslimers talan i samhällsdebatten, säger Olle Schubert, ansvarig för samarbetet på Westander.

Det är studieförbunden Sensus och Ibn Rushd som driver ett gemensamt fredsprojekt med målet att motverka fördomar och bidra till fred och förståelse mellan muslimer och ickemuslimer. Bland annat har projektet bidragit till att Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, landets första muslimska fredsorganisation, har bildats. Studieförbunden har även utbildat cirka hundra unga muslimska fredsagenter som finns i hela Sverige.

– Nu ska Fredsagenterna och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa synas och höras mer i debatten. Vårt mål är också att de muslimska fredsagenterna i Sverige ska stå modell för liknande initiativ i många andra europeiska länder, säger Yasin Ahmed, projektledare för Fredsagenterna på Sensus.

Fredsagenterna arbetar med att väcka opinion, intresse och engagemang för freds-, klimat- och rättvisefrågor. De cirka hundra fredsagenterna består av svenska muslimer i åldrarna 16-25 år, som arbetar för att utveckla och informera om islamisk fredskultur i hela Sverige.