Sju av tio vill att tidningarna redovisar pr-knepen

Westander Publicitet & Påverkan presenterar idag Westanders pr-handbok 2005 på Utgivarforum, en konferens i Tidningsutgivarnas regi. Samtidigt får cirka tusen företag och organisationer samt tusen politiker och journalister en pr-handbok med posten.

Hela 71 procent av svenskarna tycker att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media. Bara 13 procent är emot förslaget, medan 16 procent inte har någon åsikt i frågan. Westander presenterar idag den nya Sifoundersökningen på Utgivarforum, en konferens i Tidningsutgivarnas regi.

– Problemet med lobbying är alla de som inte opinionsbildar och lobbar. Långt ifrån alla har råd att betala en pr-byrå, men medierna kan göra pr-konsulternas metoder tillgängliga för alla, säger vd Patrik Westander.

Pr-byrån Westander har i olika sammanhang argumenterat för att medierna bör medverka till att medborgarna får insikt i hur man kan påverka politiska beslut, kunskap om mediernas kriterier i nyhetsvärderingen och ett kritiskt förhållningssätt till mediernas budskap.

– Mediernas demokratiska uppdrag bör inte begränsas till att granska makten och ge röst åt dem som inte har någon. Medierna måste också börja folkbilda kring metoder för att påverka makten genom opinionsbildning och lobbying, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1.000 personer under perioden 2-8 november 2004. Följande fråga ställdes: ”Det blir allt vanligare att lobbyister och pr-konsulter aktivt påverkar vad som blir nyheter i tidningarna. Tycker du att tidningarna bör redovisa pr-knepen, så att också resurssvaga aktörer och allmänheten kan göra sin röst hörd via media.”

Svarsandelarna blev som följer: Mycket bra förslag: 31 procent; ganska bra förslag: 40 procent; ganska dåligt förslag: 9 procent; mycket dåligt förslag: 4 procent; tveksam, vet ej: 16 procent.