Starkt halvår för Westander

Pr-byrån Westander gjorde en vinst på 2,9 miljoner kronor under första halvåret 2012, trots en lönehöjning med elva procent från årsskiftet. Byråintäkten ökade med två procent, jämfört med motsvarande period förra året. Vinstmarginalen uppgick till 20 procent.

Westanders byråintäkt var 14,1 miljoner under första halvåret 2012, en ökning med två procent från 13,9 miljoner under första halvåret 2011. Medierelationer utgjorde 78 procent av byråintäkten och lobbying stod för 22 procent.

– Resultatet är en fin bekräftelse på att vårt grundläggande strategival fungerar. Westander ska inte konkurrera med ett lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare, säger byråns vd Patrik Westander.

Westander har som lönemål att vara topp tre i lönekostnader per anställd, inklusive pensionskostnader, bland de stora pr-byråerna. Under 2011 nådde Westander lönekostnader per anställd på över en miljon kronor och blev därmed den tredje byrån bland de stora pr-byråerna som spräckte miljonvallen.

– Vi höjde lönerna med rekordhöga elva procent från årsskiftet. Med lönemålet topp tre vill vi bidra till en ökad höglönekonkurrens, säger Patrik Westander.

Under förra året höjde Westander timpriset från 1 600 kr till 1 800 kr, en prishöjning med 12,5 procent. Byrån har sju år i rad, 2005-2011, vunnit någon av branschens två stora kundundersökningar.

Westander har i dag 27 anställda och har som mål att växa till 35 anställda 2014.