Stim samarbetar med Westander

Stim, musikskaparnas egen intresseorganisation, har inlett ett löpande samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet omfattar främst opinionsbildning i upphovsrättsliga frågor.

– Vi samarbetar med Westander för att det är en kreativ pr-byrå. Byrån är vårt bollplank i frågor om hur media fungerar och om hur vi ska kommunicera i fildelningsfrågan och andra upphovsrättsliga frågor, säger Eva Modin, vice vd för Stim.

Stim och Westander hade vissa kontakter redan sommaren 2007, då man inledde diskussioner om hur Stim kan kommunicera kring upphovsrättsfrågor i fildelningsdebatten. Det nu aktuella löpande samarbetet omfattar bland annat medieträning och pr-rådgivning. I Westanders arbetsgrupp ingår pr-konsulterna Jean-Daniel Maurin, Birger Östberg och Karin Widengren.

– Stim har förändrat debatten om fildelning med sitt konkreta förslag på en lösning som både tillvaratar internets möjligheter och tillgodoser musikskaparnas rätt till ersättning. Det är stimulerande att arbeta med en uppdragsgivare som vågar tänka nytt i en kontext som förändras oerhört snabbt, säger Jean-Daniel Maurin, kundansvarig på Westander.

Stim vill samarbeta med internetleverantörerna och andra rättighetshavargrupper för att undersöka möjligheterna till internetabonnemang som gör det lagligt att ladda ner all musik på internet. Stims förslag presenterades i februari i en debattartikel i Göteborgs-Posten och i mars inleddes samtal med större svenska internetleverantörer. Förslaget innebär att den som lagligt vill kunna ladda ner musik för eget bruk ska kunna välja ett internetabonnemang som tillåter detta mot en högre månadsavgift.

Pr-byrån Westander har för närvarande 23 anställda och cirka 50 aktiva kundrelationer. Westander har vuxit med god lönsamhet varje år sedan starten år 2000 och planerar en fortsatt tillväxt genom rekrytering. Westander har tre år i rad blivit utsedd till Sveriges Bästa Pr-byrå av Resumé, två år i rad till snabbväxande Gasellföretag av Dagens Industri och två år i rad till ekonomiskt högpresterande Superföretag av Veckans Affärer.