Stora valenkäten 2010: Två av tre riksdagskandidater vill kräva öppenhet av lobbyfirmor

Två av tre riksdagskandidater, 68 procent, tycker att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. Det framgår av Stora valenkäten 2010, som genomförs av pr-byrån Westander, där totalt 13 olika organisationer och företag ställer frågor till riksdagskandidater på valbar plats.

Hittills har 239 av 494 riksdagskandidater besvarat Westanders fråga om öppen redovisning av lobbyinguppdrag. 68 procent anser att riksdagen bör kräva av pr- och lobbyfirmor att de öppet redovisar sina lobbyinguppdrag. 16 procent är emot förslaget, medan 16 procent inte har redovisat någon åsikt i frågan.

– Stora valenkäten underlättar för riksdagskandidaterna att visa för väljarna vad de tycker i olika sakfrågor. När många aktörer går samman begränsas samtidigt administrationen för den enskilda frågeställaren, säger Maria Hazard, projektledare för Stora valenkäten på pr-byrån Westander.

Stora valenkäten genomförs i dagarna av pr-byrån Westander, på uppdrag av tolv av Westanders uppdragsgivare. Riksdagskandidaterna har också fått Westanders egen fråga: ”Det blir allt vanligare med professionella lobbyister, dvs konsulter som hjälper sina uppdragsgivare att påverka politiska beslut. Vad anser du om förslaget att riksdagen bör kräva att pr- och lobbyfirmor öppet redovisar sina lobbyinguppdrag?” Svarsfrekvensen på den aktuella frågan är i dagsläget 48 procent.

– Vårt högt ställda mål är en svarsfrekvens på 50 procent på samtliga frågor. Valenkäter till riksdagskandidater är ett bra sätt att få fokus på en fråga. Stora valenkäten bidrar genom sin kostnadseffektivitet till att fler kan bli mer aktiva i samhällsdebatten, säger Maria Hazard.

Följande organisationer och företag deltar med frågor i Stora valenkäten: Diakonia, Folksam, HSB Riksförbund, Heaven or sHell, Hjärt-Lungfonden, Håll Sverige Rent, Journalistförbundet, Naturskyddsföreningen, O2, Statoil, Svensk Solenergi, Waldorflärarhögskolan och Westander.