Störst tillit bland alliansväljare

Nio av tio alliansväljare, 88 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Alliansens väljare har därmed den största tilliten till andra människor, medan Sverigedemokraternas väljare med 64 procent känner lägst tillit. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Westander har ställt frågan om ”man i allmänhet kan lita på folk” tre år i rad och förtroendet människor emellan är rekordhögt i alla politiska läger. Tilliten ökar med 5 procentenheter bland såväl alliansväljare som SD-väljare.

– Det ökade förtroendet mellan människor gör Sverige till ett bättre land för oss alla. Tillit är en nyckel till ett välfungerande samhälle, säger Westanders vd Patrik Westander.

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är Sverige ett land präglat av tillit mellan människor. Vi svenskar har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet.

– Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar. Sverigedemokraterna fungerar samtidigt som ett drivhus för misstro, säger Patrik Westander.

Sifoundersökningen genomfördes den 20–27 september 2019 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”. ”Ja” svarade 81 procent, fördelade på ”absolut” (8 procent) och ”i allmänhet” (73 procent). ”Nej” svarade 18 procent, fördelade på ”i allmänhet inte” (16 procent) och ”absolut inte” (2 procent). ”Tveksam, vet ej” svarade 2 procent.

Tilliten bland väljarna (resultat från 2018 och 2017 inom parentes):

Alliansväljare (M, KD, L, C): 88 procent (83, 83)
Rödgröna väljare (S, V, MP): 86 procent (85, 85)
SD-väljare: 64 procent (59, 62)
Total: 81 procent (78, 79)

Här kan du läsa hela Sifoundersökningen.