Studiefrämjandet väljer Westander

Studiefrämjandet, ett av Sveriges största studieförbund, har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet handlar om att ta fram en ny varumärkesplattform för organisationen.

– Samhället blir allt mer splittrat och människor behöver träffas mer. Studiefrämjandets nya varumärkesplattform ska tydligt peka ut riktningen för hur vi ska bidra till att motverka splittringen, säger Studiefrämjandets marknads- och kommunikationschef Theo Hammar.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund med verksamhet över hela Sverige. Varje år samlas över 200 000 deltagare i Studiefrämjandets studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar.

– Folkbildningen är viktig för demokratin och Studiefrämjandet är en av den moderna folkbildningens främsta representanter. Vi är glada och stolta över att få hjälpa dem att utveckla och förtydliga varumärket, säger Sofie Ek, kundansvarig konsult på Westander.

I Westanders arbetsgrupp ingår även Johan Lindahl, pr-konsult och ansvarig för byråns tjänster inom storytelling. Westander är Årets stora pr-byrå 2018 och har de senaste tio åren vunnit fler kundundersökningar än någon annan svensk pr-byrå.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med 8 procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företagets långsiktiga expansionsmål är att bli en av Nordens största pr-byråer.