Svensk Vindenergi väljer Westander

Branschorganisationen Svensk Vindenergi har inlett ett samarbete med pr-byrån Westander. Samarbetet gäller opinionsbildning och politisk påverkan för att stärka vindkraftens ställning.

– Det är viktigt att den kommande utbyggnaden av vindkraften sker på ett effektivt sätt. Vi valde Westander eftersom de har en bred kompetens både generellt inom politisk påverkan och specifikt på klimat- och energiområdet, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi har cirka 145 medlemmar bland kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer inom branschen.

– Vi har arbetat med vindkraftfrågor i snart tio år och ser fram emot att kunna bistå den samlade vindkraftbranschen, säger Jessica Henryson, ansvarig för samarbetet på Westander.

Svensk Vindenergi är en nationell branschorganisation som ska utgöra det centrala navet för vindkraftfrågor. Huvudsyftet är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Westander har under året utsetts till såväl Årets Stora Pr-byrå 2009 i Regis och Dagens Industris kundundersökning som Kundens Bästa Pr-byrå 2010 i Novus och Resumés kundundersökning.